Med refleksvest fra Ineo Eiendom inntok Ordfører Stanley Wirak gravemaskinen. Med vante never styrte han grabben godt ned i Rådhusmarka – og dermed ble 21. april 2021 en dag for minnebøkene. Dette blir bra!

– Det er fint å se at det realiseres et godt boligprosjekt her. En tid tenkte vi på å utvide rådhuset inn her og beholde tomten selv, men det ble Havneparken på oss, smiler Stanley. Salget av leilighetene i første trinn har gått bra, så ordføreren er ikke alene om å verdsette tomten og beliggenheten.

Snart salgsstart trinn 2

På sikt skal 228 boliger bygges på nabotomten til det tidligere rådhuset i Sandnes, forteller markedssjef i Ineo Eiendom, Roy Klungtvedt.

– Det er bare noen uker til vi starter salget av trinn 2, Sørsiden, og ikke mer enn to år før de første flytter inn. Ordføreren fortjener en stor takk for å stille opp på denne måten – det gjorde denne dagen enda bedre, smiler Klungtvedt.