Med konseptet del-eie kan flere bli eier av egen bolig. Coo vil at boligmarkedet skal være en mulighet for alle, det vil vi i Ineo også. Derfor har vi inngått et samarbeid om del-eie for Rådhusmarka.

Realiser boligdrømmen, uten nok egenkapital.

Coo kan hjelpe deg inn på boligmarkedet, bruk de pengene du har, så kan Coo hjelpe med resten.

Slik fungerer det;

Du og Coo eier hver deres del av boligen, men du bor i hele boligen selv. For den delen du ikke eier, betaler du en leie som står i forhold til lånekostnadene og din eierandel i bo- ligen. Coo blir din partner i kjøpet, og medeier frem til du har økonomisk kapasitet til å eie hele boligen selv.

Med del-eie kan du eie så lite som 30% av boligen og Coo resterende 70%. Du kan deretter gradvis kjøpe Coo ut når du har økt din egenkapital, enten i form av kontanter eller i kombinasjon med eventuell verdiøkning på din del av boligen.

Noe av det aller viktigste med del-eie er at du raskt kan komme inn på boligmarkedet og straks betale ned på din egen bolig. Uten nok egenkapital er dette både fornuftig, og sikkert også motiverende.

Regnestykke;

Eksempel; Koster en leilighet kr. 3.000.000,- eks omkostninger og Coo inngår en avtale med deg på 50/50 basis, vil du ved 15% egenkapitalkrav kun måtte ha halvparten av nødvendig egen- kapital.

Illustrasjonen under viser hvordan del-eie skiller seg økonomisk fra leie og eie.

Kontakt salgsteamet vårt:
For mer info om denne muligheten, ta kontakt med oss i dag.