Nyhet på Rådhusmarka

På Rådhusmarka har vi valgt en løsning for finansiering som vi kaller for «50/50/50» – 50% prosent innskudd, 50% felleslån og 50 år løpetid.

Dette betyr at 50% av den totale kjøpesummen betales ved overtakelse, og de resterende 50% er din andel av felleslånet. Felleslånet har en løpetid på 50 år, hvor de 20 første er avdragsfrie. Etter overtakelse kan man to ganger pr år velge å innfri deler av eller hele felleslånet. Dette velger du helt selv.

Et felleslån har mange gode fordeler. Det har gode betingelser i forhold til renter, avdrag og gebyrer – og du slipper å søke selv. Det har vi alt gjort for deg. Lånet er altså ferdig innvilget, og dersom du har hele innskuddet i egenkapital – slipper du finansiering i banken. Egenkapital kan være både penger på konto og verdi i egen bolig.

Alle våre leiligheter har fast pris. For deg som kjøper betyr det at det ikke er noen justering av kjøpesummen fra kjøpstidspunktet og frem til overtakelse. Vår erfaring er at både markedet og kostnadene forbundet med byggingen er økende gjennom perioden fra kjøp til overtakelse. Er du tidlig ute får man ofte med seg en verdistigning mens man venter på å flytte inn.

Kun 100.000,- ved kontrakt.

Salget av Sørsiden II vil starte i løpet av høsten. Vi er i innspurten med de siste detaljene, og sammen med reklamebyrået jobbes det nå med illustrasjoner, beskrivelser og alt du måtte trenge for å finne din favoritt.

Når vi har meldt byggestart for prosjektet, vil vi fakturere kr 100.000,- til hver kjøper. Dette er forskuddsbetaling, og blir fratrukket det som skal betales ved overtakelse. Pengene blir stående på klientkonto.

Dette kan finansieringsordningen og borettslag bety for deg i kroner og øre:

Se for deg at du eier det vi kaller en gjennomsnittlig enebolig. I Sandnes kommune tilsier det en pris rundt 5.200.000 kroner i dagens marked.

Kanskje har du en million i gjeld på denne boligen. Da sitter du med en egenkapital på 4,2 millioner når du skal kjøpe leilighet på Rådhusmarka. Dermed kan du sikre deg en 93 m²-leilighet i 3. etasje til en pris av 6.190.000 kroner – og fremdeles ha penger til overs!

Iht. vårt regnestykke over sitter du med hele 1.105.000 kroner igjen på konto, fordi vi har valgt en løsning med borettslag og 50% fellesgjeld. Da er det kun 3.095.000 kroner som skal betales ved overtakelsen. Den resterende halvdelen er din andel av felleslånet. Felleslånet har 50 år løpetid, med avdragsfrihet de første 20 årene. Da skal du kun betale for renter av din andel av fellesgjelden og fellesutgifter.

Fellesutgiftene for en 93 m²-leilighet er på kun 3.745 kroner per måned. Inkludert renter på fellesgjelden skal du betale 11.513 kroner per måned de første 20 årene (13.079 kroner etter den avdragsfrie perioden på 20 år). Hvis du ønsker å betale ned deler av eller hele fellesgjelden, kan du også gjøre det.

Kontakt oss, så setter vi opp et regnestykke som stemmer for deg!

Mer om borettslag og fellesgjeld, samt hva det inkluderer.

På Rådhusmarka har vi valgt borettslag fremfor selveier som boform. Disse to boformene er veldig like, men skiller på et par viktige punkter.

 • Et borettslag er et frittstående boligselskap hvor du som beboer eier en rett til å bo, derav borettslag.
 • Det er boligselskapet og dets styre som inngår avtaler på vegne av beboerne. Dette gjør at man får veldig fordelaktige avtaler på alt fra forsikring og vedlikehold til tv og internett. I et borettslag er det også mer inkludert i fellesutgiftene.

På Rådhusmarka er følgende inkludert i fellesutgiftene:

 • Kommunale avgifter.
 • TV/Internettpakke fra Lyse/Altibox. Vi har lagt inn «Flex M» som standard, men dette kan du tilpasse etter overtakelse.
 • Forsikring av bygg og fellesområder.
 • Drift og vedlikehold av bygg og fellesområder.
 • Kostnader til strøm og oppvarming av fellesområder.
 • Forretningsførsel.
 • Utgifter til drift og vedlikehold av parkeringsanlegg og bodområder.
 • Drift av Futurehome smarthub.
 • Heime – Vårt helt egen løsning for unike fellesskap.

I tillegg til felleskostnadene betaler hver leilighet for følgende:

 • Strøm til eget forbruk. Her velger du selv hvilken strømleverandør du ønsker å bruke.
 • Oppvarming fra felles energiløsning. Denne faktureres a-konto med kr 400,- pr mnd. Det avregnes mot faktisk forbruk en gang pr år.
 • Innboforsikring.