Boligbytte

Byens beste boligbytte-deal!

Du kan nå avtale å bytte din gamle bolig med en av de fantastiske leilighetene på 100 m² BRA eller større i punkthuset RM6 på Rådhusmarka. Velger du denne avtalen, tilbyr vi også kaste-, rydde- og flyttehjelp. Alt du ikke vil ta med til din nye leilighet kan bli igjen – vi rydder og ordner.

Merk at det tilbys et begrenset antall leiligheter i byens beste boligbytte-deal. Vi tar fortrinnsvis inn eneboliger, og unntaksvis leiligheter. Det er til syvende og sist utbygger som bestemmer om vi kan ta boligen i bytte.

Slik virker byens beste boligbytte-deal:

 • Vi overtar din gamle bolig til verdien anno høsten 2020 når du flytter inn i ny og topp moderne leilighet.
 • Verdien avgjøres etter e-takst utført av to uavhengige eiendomsmeglere.
 • Eventuell nødvendig oppussing av gammel bolig kan virke inn på verdien.
 • Vi overtar din gamle bolig ca. 3 uker etter du har flyttet – du blir altså boende til din nye leilighet er klar og får god tid til å flytte. Prisen er fastsatt og du trenger ikke tenke på markedet, tid det tar å selge, mellomfinansiering og lignende. Summen du mottar er fratrukket salgskostnader* (se nedenfor).
 • Din gamle bolig skjøtes direkte over til ny kjøper når den er solgt.

*Salgskostnader er de vanlige utgiftene du som boligselger ville måtte dekke ved et vanlig salg:

 • Kostnad for megler og for markedsføring av boligen.
 • Kostnader for reparasjoner/utbedringer megler mener er nødvendige for å få solgt boligen.
 • Takstmann
 • Foto
 • Boligstyling
 • Eierskifteforsikring
3D-illustrasjon av felleshuset i Rådhusmarka