Lavere strømforbruk: Rådhusmarka får klimanøytral oppvarming med fjernvarme

Det er et solid stykke ingeniørkunst, det ressurseffektive fjernvarmesystemet som sørger for at du får rimelige oppvarmingskostnader, komfortable innetemperaturer og varmt tappevann på Rådhusmarka.

Slik virker det:

Det hele starter hjemme i skapet under vasken hos oss som pliktoppfyllende sorterer søppel og annenhver uke setter ut sorte dunker med restavfall til tømming. Neste steg tilhører damer og menn i renovasjonsvesenet, som tar seg av henting og transport til Forus.

På Forus venter det et fantastisk sorteringssystem hvor alt som kan gjenvinnes, sorteres ut fra det innleverte avfallet. Det som blir til overs, er det virkelige restavfallet. Alt som ikke kan gjenvinnes havner i store, store ovner. Store, store ovner som skaper masse, masse varme.

All denne varmen er en fantastisk ressurs som ikke kan brukes som nærvarme på Forus. Å slippe varmen ut i lufta, ville vært ressurssløsing av verste sort. Å fyre for kråkene, bokstavelig talt. Der kommer Lyse inn i bildet. De siste tiårene har Lyse lagt milevis av solide, isolerte varmtvannsrør under jorden, på kryss og tvers i distriktet – blant annet til Rådhusmarka.

Så: Når de ikke-gjenvinnbare restene av restavfallet fra Hvermansens sorte dunk brennes i ovnene til Forus Energisentral, da varmes store mengder vann som sendes ut på tur. På tur til næringsbygg, idrettsanlegg, offentlige bygg og boliger. Det varme vannet ledes til og sirkulerer i små og store anlegg for vannbåren gulvvarme, radiatorer, ventilasjon og varmtvannstanker før det strømmer tilbake mot Forus i lukkede rørsløyfer. Og på Forus varmes vannet på ny, sendes ut på ny tur og vender hjem igjen etter å ha varmet opp stall og stue. Så skjer det samme igjen. Og igjen. Bedre ressursutnyttelse av avfall får vi ikke.

Hva skjer i din leilighet?

Når vannet kommer til ditt bygg på Rådhusmarka, fordeles vannet slik at det møter en enkel varme- og tappevannenhet i din leilighet. Denne enheten inneholder nødvendig reguleringsutstyr og energimåler slik at man kan registrere energi til både oppvarming og varmt tappevann i hver leilighet. Du betaler altså kun for oppvarming og varmtvann i din leilighet, ikke naboenes.

Bra for miljøet, og bra for deg!

Men hva med utslipp, spør du kanskje. Ja, all forbrenning av avfall gir utslipp, uavhengig om spillvarmen benyttes eller ikke. Fordelen er at man her ikke trenger ekstra utslipp fra enda en energikilde, og det reduserer totalutslippet.

    Vil du vite mer eller avtale en visning?

    Registrer deg for å bli kontaktet med mer informasjon om prosjektet.

     

    Jeg godkjenner å bli kontaktet av utbygger og/eller representant fra EIE eiendomsmegling på følgende vis: